Csillagüzenetek

Beavatások sora

2009. nov. 23

November 23-tól 29-ig

Talán felfoghatatlanul sok minden történik most a Térben, s Ember legyen a talpán, aki képes kifejteni az Élet szőttesét ? most mégis egy értelmezést szeretnék átadni, amely a csillagok és égitestek járásából olvasható ki.

Kezdjük talán a múlt hétvégével, amikor is dimenzióváltás kapcsán nagyon jelentőségteljes energiák érkeztek a Földre, és sok új energia ?indult be?. Ezek természetesen a kozmoszban is láthatóak, hiszen nem győzhetjük eleget hangsúlyozni Hermész Triszmegisztosz örökérvényű mondatát, ?mint fent, úgy lent?, azaz a belső világunkban érzékelhető jelenségeknek tökéletes tükre, megjelenítője a kinti világ.

– – –

Vasárnap (22-én) a Nap a nyilas jegyébe lépett, ez is jelez egy változást, hiszen a Tűz, a belső tűz fénye felerősödik a látható világban, és maga a jegyváltás is a változás minőségét üzeni számunkra. Ám, ha felnézünk az égre, akkor azt látjuk, hogy ekkor lép be a Nap a Skorpió csillagképbe és egész héten a Skorpió ollójában jár ? ahogy korábban említettem, most a cselekedeteinkben egyértelműen arra érdemes fókuszálni, hogy magunk mögött hagyjunk minden múlandó dolgot. Mindent, ami nem képes fénnyé válni, ami nem képes majd feljutni a Tejútra, vissza a Teremtőhöz, azt le tudjuk most metszeni magunkról.

Ennek egy további megfigyelés ad nyomatékot, mégpedig pontosan abban a pillanatban, ahogy a Nap eléri a Skorpió csillagkép ollójának első csillagát, akkor kerül teljesen egzakt fényszög kapcsolatba a Szaturnusszal. Hihetetlen az óramű pontosság, ahogy minden összevág mindennel! Hiszen, a Szaturnusz csak tovább fokozza a Skorpió üzenetét: itt valóban ?élesben? megy a játék, valóban el tud válni az ocsú a búzától ? az értéktelen, nem időtálló, nem kristálytiszta minőséget magunk mögött tudjuk hagyni. Érdemes a héten erre fókuszálni, és tudatosan, mintegy gyémánt pengével ? szeretettel ? lemetszeni magunkról azokat az illúzió rétegeket, azokat a szeretetlen emlékeket, gondolatokat, amelyek nem méltóak Igazi Lényegünkhöz. A Szaturnusz üzeni számunkra, hogy eljött az ideje a továbblépésnek.

skorpioDecember elsején pedig eléri a Nap a Skorpió Szívét, az Antarész csillagot, amelyet több helyről ismerhetünk, hiszen a Galaxisunk egyik nagyon nagy jelentőségű csillaga. Egyfelől az Isteni Szeretet szimbóluma, másfelől a Galaktikus Akasha krónika helye. Így kerülhetünk közvetlen kapcsolatba a Teremtővel, a Minden Létezővel ? és így – Ömagunkkal. Természetesen ez a minőség akkor tud a legelemibb hatással létrejönni, ha a fentebb említett múlandó dolgok elhagyását magunkhoz mérten a megfelelő módon tudtuk alkalmazni.

– – –

De nézzük, milyen energiák jelennek meg még december elsejéig? A csütörtöki nap impulzív hatásokat tartogat számunkra, hiszen a Merkúr és a Mars egy tüzes, azaz trigonális kapcsolatban fognak állni. A Mars ekkor lép be az Oroszlán csillagképbe, ami mutatja, hogy a teremtő erők uralása lesz hangsúlyos egészen decemberben.

Mellékesen jegyzem meg, hogy itt fog a Mars retrográdba fordulni, és visszatérni a Rák csillagképbe, ennek üzenete január elejétől lesz jelentős

Tovább folytatva a Merkúr-Mars hatás részletezését, tudnunk kell, hogy a Merkúr csütörtöktől kezdve az Oltár csillagkép fölött fog elhaladni, tehát a világról alkotott szellemi elképzeléseket, amelyek a régi világhoz, a régi Földhöz kapcsolódnak, bizony fel kell tudnunk áldozni. De ez nem az a fajta áldozat, mint amelyet olvashattatok a Bereniké Haja kapcsán, vagy netán az Androméda kapcsán: merthogy ez az Oltár már a végső utolsó áldozatot jelöli, az ego teljes megszűnését!

Hogy ennek a képnek csodás összhangja egyértelműen lángoljon számunkra, fel kell idéznünk Héraklész utolsó tettét, a saját feláldozását, amikor is maga alatt gyújtotta (tűz-trigon-Mars) fel az áldozati máglyát! Így lehet csak képes kiszállni a körforgásból, és Istenné válni ? minden múlandó, halandó dolgot maga mögött hagyva.

Ezt tudjuk mi is végrehajtani!

– – –

Ugyanezen a napon, csütörtökön, a Vénusz és az Uránusz kerülnek szextil fényszög kapcsolatba. Ettől lesz az egész úgymond még izgalmasabb, hiszen ez a Föld és a Levegő(Ég) szintézisét jelöli, ahogy harmóniába tud kerülni bennünk minden egymásnak ellentmondó tudati rezgés. Így nyer értelmet minden tanítás, amely azt mondja, hogy az Embernek itt a Földön, itt az anyagban kell tudni megmutatni Teremtői mivoltát, nem elszállva egy huszonharmadik dimenzióba: hanem itt a Földön. Ezzel az Egy-séggel felvértezve lehet csak megvalósítani a Benső Én teljességét!

Másnap, pénteken pedig a Vénusz kerül kvadrát kapcsolatba a Neptunusz bolygóval. Ez mutatja meg számunkra, hogy a lélek legbelsőbb világa fog megtestesülni az anyagban ? azaz a Tükör hatása még erőteljesebben éreztetni fogja a hatását, hiszen a Vénusz a Mérleg csillagképben jár. A Neptunusz egyfelől jelölhet különféle illúziókat, olyan ködöket, amelyeket nem akarunk meglátni, és hogyan menekülünk el Igazi Lényünk elől. Ennek a fényszög kapcsolatnak a ?hatására? és a Mérleg tükör-hatására egyből megjelenik minden belső titkunk, érzelmünk a Kinti világban!

Éppen ezért ez egyfelől egy ?utolsó? nagy beavatás lehet: milyen vagy IGAZÁBÓL BELÜL? Milyen titkaid vannak még magad előtt is, mitől félsz? Ez volt az egyiptomi piramisoknak és a Pálos Rend beavatásának utolsó lépcsője, itt derül ki, ki is vagy valójában.

Éppen ezért érdemes felhasználni ezt az időt, hogy észrevegyük a külvilágban az igazi okokat: hogy mindent mi teremtettünk oda, mindennek mi vagyunk az oka: és ha nem tetszik, amit látunk, akkor tudnunk kell, hogy az okokat belül keressük.

– – –

Vasárnap a Merkúr és a Jupiter kerül szextil kapcsolatba. A Merkúr ekkor érinti a Kígyótartó csillagkép azon egyetlen csillagát, ami érinti is a Naputat, így tehát a gondolatok gyógyító erejére érdemes fókuszálni. Nem világos számomra, hogy ez hogyan kapcsolódik az események sorába, de a lényeg a Szeretet minőségének megélése szellemi szinten is, így válhat gyógyulttá az a szellem, amelynek ego része úgymond elégett a tűzben ? tehát a szellemünket Isteni, Magas minőségekkel töltsük meg, és már csak a legmagasabb, teremtőhöz közel álló Fény-minőségre összpontosítsunk.

Az egzakt bolygókapcsolatok sora tovább folytatódik, ezeket a következő írásban fogjuk részletezni.