Csillagüzenetek

Csoda az anyagban

2010. ápr. 22

A hét végén a teremtő energiák, és a korábban ?említett? női minőség is, hatalmas impulzust kapnak. Gigantikus impulzust.

Majdnem pontosan egy időben a Vénusz különböző fényszög kapcsolatba kerül egyszerre a Mars, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz bolygókkal szombatra virradóan. Ugyanakkor szombat-vasárnap éri el a Plejádok ? azaz Fiastyúk ? csillaghalmazát is. (Miközben pedig a Nap a Bika jegyében, azaz a Vénusz uralma alatt jár, és pénteken még a Hold is beugrik egy kvadráttal).

Megint megmutatkozik az, hogy nincsenek véletlenek se Égen se Földön, minden a kozmikus rendben zajlik, mozog és változik. Hiszen ennyi impulzus, ennyi támogatás egyszerre egy kitüntetett időben ér el egy minőséget! Így a hét vége különösen erős átalakító, kiemelő és megvalósító erővel bír nem csak az anyag szintjén, hanem a belső Harmónia megteremtésének szintjén.

A Harmónia ? amit a Vénusz képvisel ? egy magas spirituális szinten azt jelenti, hogy érzékelem a kozmoszt, érzékelem az Isteni teremtés békéjét, egységét, és azt meg is valósítom az anyag szintjén. Az igazi, spirituális művészet ideje ez, amikor a Teremtés egyensúlyát létrehozom az anyagban (is).

Tehát ebben az időben többek közt a materiális biztonság megteremtése tekintetében tudunk nagyon fontos üzeneteket érzékelni az Ég olvasatán keresztül, amely eléggé kardinális manapság. Vizsgáljuk meg ebből a nézőpontból a Vénusz égi helyzetét.

– – –

Talán a legfontosabb, és mindenképpen ezzel kell kezdenem, ez pedig a Szaturnusz ? Vénusz trigon, amely szombaton a délelőtti órákban lesz aktív. Tudatosítani érdemes, hogy bármit is szeretnénk az anyagban megvalósítani, vagy bármilyen Harmóniát kiépíteni magunkban, annak elengedhetetlen feltétele most, hogy csak időtálló szinten tehetjük ezt meg. Tehát, a múlandó, kérészéletű vágyak, érzelmek nem tudnak megvalósulni ? csakis olyan értékek, amelyek valójában az Ént szolgálják.

A ?sok?, a ?több? ideje lejár, csak az jöhet létre, aminek a Most-ban létjogosultsága van ? viszont ezt fel kell tudnunk ismerni, megélni és megteremteni. A Bőség nem azt jelenti, hogy mindenből mindig minden korlátlanul van ? hanem azt, hogy bármi, amire valójában szükségem van, az bőségesen a rendelkezésemre áll. Így erre érdemes most ráhangolódni, hogy mire van valójában szükségem.

Illetve, arra is, hogy mi az, ami megtöri a harmóniát és a békét bennem ? mert biztos, hogy valami olyan dolog, ami nem időtálló, azaz a jelenben nem létezik, csak a múlt vagy a jövő illúziójában létező elvárás, félelem vagy elmés játék. Ezeket érdemes végigvenni gondolatban a hétvégén.

Ez azért fontos, mert ha megvan ez az alap, amit a Szaturnusz képvisel a Serleg csillagkép fölött állva, akkor tényleg bármit létre tudunk hozni. A Serleg pedig a Szent Grál, az a serleg, amelyben az Örök Élet igazságának itala rejlik, Krisztus vére ? a megváltás üzenete. Az örök élet igazsága pedig az, amikor megéljük,hogy itt a Földön jelenítjük meg az istenit, de itt a Földön semmi sem tud ránk hatni ? ennél jóval többek vagyunk. De fontos, hogy ezt a Földön kell megtennünk, itt kell megmutatni a Teremtő erőt.

– – –

Ha tovább nézzük az égi üzeneteket, akkor látjuk, hogy április 23-án délután 17:18 perckor (Budapesten) lesz egzakt a Hold – Vénusz – Neptunusz által kirajzolt háromszög az égen. Érdemes tudatosítani, hogy ebben az időben az összes, azaz mind a három női minőséget képviselő égitest találkozik! Kiemelt jelentősége van, hiszen az érzelmek és lelkiségek különböző szintjeit képviselő Hold és Neptunusz nagyon impulzív belső élményeket jeleníthet meg ? amelyeket Harmóniába tudunk rendezni. Ha tehetjük, a péntek délután-esti időben figyeljünk az érzelmeinkre, mi az, ami előbukkan belőlünk! Magas szinten megélve, a lélek erőit fel tudjuk használni a teremtésre, és arra, hogy valami olyat hozzunk elő magunkból, amelyet megjelenítve magunk körül megvalósíthatjuk teremtő erőinket.

A Neptunusz ? Vénusz kvadrát másrészről nagyon mély spirituális üzeneteket hordoz magában, azaz mélyről előbukkanó, isteni egységben létező lélek tud megnyilvánulni az anyagban! Tehát ezekben a napokban nagyon figyeljünk oda az érzelmeinkre! Ha félelmeink, indulataink vannak, akkor azokat fogjuk látni viszont az anyagi világban! Ha félelemből, a létbizonytalanság talajáról próbálunk anyagi biztonságot teremteni, akkor csak tovább mélyítjük azt.

Ezért a hét második felében különösen erősen ügyeljünk és tudatosan vizsgáljuk meg az anyagi világhoz fűződő viszonyunkat, azaz MÉLYEN belül mi van bennünk. Ennek a kitisztítása fog bennünket elvezetni arra, hogy kötődésünk az anyagba valódi legyen, harmóniában legyen a teremtéssel!

– – –

S ha tovább nézünk az Uránusz felé, akkor látjuk, hogy bizony lassan egyre egzaktabb a sokat-sokat emlegetett Szaturnusz-Uránusz szembenállás, és ezzel került most kapcsolatba a Vénusz. A kifejtett Szaturnusz-üzeneten kívül az Uránusz hozza el nekünk azt, hogy képesek vagyunk a korábban kifejtett üzeneteket egy magasabb szintre emelni, magasabb szinten értelmezni.

Tehát, magát az anyagi létezés eddig felállított korlátaiból vagyunk képesek kitörni, és olyan egységbe hozni az anyag és a szellem világát, amely VALÓDI HARMÓNIÁBAN van a Teremtéssel. Azaz akár a földi, akár a szellemi világgal kapcsolatos problémáinkat most átláthatjuk, felemelhetjük!

S a lényeg, kitörhetünk az eddig anyaginak megélt korlátokból ? ehhez látnunk érdemes, hogy azt lelki-szellemi gátakkal állítottuk magunk elé ? és minden korlát bennünk van, nem a külvilágban!

Az Uránusz lassan rója útját a Halak csillagképben, a Pegazus (Táltos Paripa) alatt, folyamatosan hozza az üzenetet, hogy szellemi szinten összegeznünk kell és lezárnunk, és ehhez minden égi segítséget megkapunk felülről! Merjük mindig az Ég segítségét, a felsőbb Tudatosságunk segítségét kérni, az üzenet ott van, jön folyamatosan, hiszen a Táltos Paripa hozza el számunkra.

– – –

Végezetül a varázslatos Mars ? Vénusz kvintill kapcsolathoz érkeztünk, amely mutatja, hogy a két minőségű teremtő erő, a Férfi és a Női mágikus összefonódásba kerülnek. Természetes ez, ismét sejtjük, hogy nem véletlen, hiszen a Férfi pár nélkül az eddig említett csodás átalakulások csak félkarú óriásként állnának előttünk. Így jön létre az Egység, azaz valóban bármit létre tudunk hozni. Az anyagi világba belehelyezkedő erőt  adja a Mars, és ezt is egy csodálatos módon teszi a Rák csillagképből. Hiszen így a Mars erők finom szellemi minőséget képviselnek, a hazafelé törekvés üzenetét. Azt, hogy önmagunkat legyőzve, belülre hatolva vagyunk képesek megtalálni a belső harmóniát és békét, azaz a kapcsolatot az égi birodalommal.

A Marsról sokat írtunk a múltban, ennek üzenetei megtalálhatóak a ?Napi Csillagüzenetek? címszó alatt. Májusban fogja elhagyni a Rák csillagkép erőterét a Mars, és lép majd be az Oroszlán csillagkép területére, körülbelül május első hete után.

Addig is fontos tudatosítani, hogy e hét végén a fő üzenet a Hidra csillagkép feje lesz, amely fölé most ér a Mars. Ez a belső ösztönerők legyőzését, a belső ösztönökkel való küzdelmet jeleníti meg egy szinten, azaz hogyan is tudjuk legyőzni a bennünk élő százfejű szörnyet. (Csak röviden mondom, hogy legyőzni nem, csak átalakítani lehet, erről a tanfolyamokon, előadásokon szoktam részletesen mesélni)

– – –

S akkor, hogy teljes legyen a kép, a végére hagytam az egyik legfontosabb üzenetet, mégpedig a Plejádok hét nővérével való találkozást. Sajnos fizikai szemünkkel nem pillanthatjuk ezt meg, mert a Nap felkel hajnalban, és már 7 óra lesz, amikor megjelenik a horizonton a Plejádok és a Vénusz (azaz Esthajnalcsillag), így a Nap fény ?eltakarja? előlünk.

A Plejádok ? magyar nevén Fiastyúk ? az Istenek szerelmi fészke a szkíta-görög mitológiában, a legnagyobb termékenység üzenetét hordozza. Ami ezzel kerül kapcsolatba, az csodálatos módon jöhet létre, valósulhat meg földi szinten. Hiszen a Plejádok hét nővére a mi Napunk testvére, így egyértelmű, hogy az innen jövő ?energiák? támogatóak számunkra.

Az írás elején emltett ?gigantikus? termékenység csúcspontja ez, ahol valóban mindent létre tudunk hozni az anyag szintjén. Hogy hogyan, azt korábban fejtettem ki, de mindenképpen legyen tudatunkban az, hogy ami szombattól hétfőig bennünk mint teremtés, mint anyaggal való kapcsolódás megjelenik, abban a Fiastyúk támogat, segít, mutatja meg, hogy bármire képesek vagyunk.

Kívánok mindenkinek csodálatos teremtést, és várom jövő héten a hét végén megélt tapasztalatok beszámolóját!

36 hozzászólás

Kerion mondta:

Köszönöm Balázs a velős összefoglalót. Nagyon egyetértek a “gigantikus impulzus” meghatározással, a hétvégére vonatkozóan. Hiszen annyi minden történik az Égen, hogy csak kapkodjuk a fejünket, s így a Földön is. Szerintem már most reggel elkezdődött a csodás események sorozata. Erre tesz rá 23-án a Vénusz-Neptun kvadrát + a Hold, majd szombaton a Vénusz-Uránusz szextil és a Vénusz-Szaturnusz trigon, amit vasárnap a Merkúr-Mars kvadrát és a Nap-Plútó trigon követ. Plusz a Vénusz még az Ikrek jegybe lép vasárnap, míg a Hold az Oroszlán, majd a Szűz jegyben mozog.
Most a legfontosabb a nyugalom, a tiszta tudattal történő meditatív befelé fordulás. Most bebizonyosodik az, hogy a bennünket befolyásolni próbáló környezeti tényezők, az információdömping ellenére van valami, ami magasan e fölött áll. Nevezetesen a Fensőbb Énünk, az Ég, a Teremtő Üzenete, Késztetése, ami után mennünk kell. Ez megszűr mindent, ami csak körülöttünk létezik, és csak a számunkra Megfelelőt, Fontosat és Felemelőt továbbítja minden tekintetben, hogy ennek alapján cselekedjünk. A Balázs által említett “Táltos Paripa” Égi Üzeneteivel így segít megtalálni valódi önmagunkat, boldogságunkat és boldogulásunkat a Földi élet minden területén. Egyúttal közelebb visz bennünket a Csillagokhoz is.
Sajnos a hamisság és a látszat világának még koránt sincs vége, sőt, ahogy haladunk előre a végkifejlet felé, még jobban eszkalálódik. Ennek visszahúzó hatását mindenképpen el kell kerülnünk, hiszen a küldetésünk az Ősiség Törvényeinek /Isteni Törvények/ és a Szent Értékeknek az Újrateremtése a Földön. Amelyet előszőr a Kárpát medencében kell megteremtenünk oly módon, hogy a nemzeti érték és érdek tökéletes összhangban fonódjon össze a nép, az egyes ember érdekeivel.
A magyar ember szövetsége Isten és az Ember szövetsége, minden más szövetség ezután következik.

Joaa mondta:

Kedves Kerion!

Nagyon szép gondolatok, szavaid teljesen feltöltöttek.
Köszönöm.

Éva mondta:

Kedves Balázs!

Ezt írtad:
“Ha félelemből, a létbizonytalanság talajáról próbálunk anyagi biztonságot teremteni, akkor csak tovább mélyítjük azt.”
Ma nagyon sok ember él létbizonytalanságban. Ők ezt hogy értsék?

Éva

ChiChi mondta:

Kedves Balázs!
Ismét megköszönöm írásod. :) Mielőtt elolvastam volna, azelőtt sok hasonló gondolatom támadt. Például felmérni a terepet, hogy mi az, ami segít kiteljesedni. /Hiszen az embernek oly sok álma, vágy van./ Tehát ideje a szelektálásnak. A hétvégén készülünk elő kedvesemmel az első közös otthonunk újítására. :)
Viszont kívánok Neked és a Csillagmag olvasóknak sikeres Teremtést! :)

Anisha mondta:

“Kedves Balázs!

Ezt írtad:
?Ha félelemből, a létbizonytalanság talajáról próbálunk anyagi biztonságot teremteni, akkor csak tovább mélyítjük azt.?
Ma nagyon sok ember él létbizonytalanságban. Ők ezt hogy értsék?

Éva”

Szó szerint. És hozzá teszem, hogy ha az ember bármit csinál félelemből, az soha nem emel. Az mindig lefelé visz. Sajnos ilyenkor az szokott lenni, hogy az egó igazolja magát, hogy milyen remekül döntött, hogy jól csinálta…és amikor jön a következő próba, ismét a félelem fogja meghatározni a döntést, így még lejjebb kerül az illető…aztán méglejjebb…méglejjebb…hacsak észbe nem kap az illető.
Remélem észbe kap!

Kiss Balázs Kunó mondta:

Köszi Szabi ismét a másik nézőpontot! :)
Balázs

Éva mondta:

Anisha!

De azok az emberek CSAk a létbizonytalanság talajáról tudnak indulni, mert ott vannak. Mi a javaslat? Hogy csinálják, hogy ne mélyüljön a helyzetük? Hogy “kapjon észbe”? Mit lehet gyakorlati tanácsot adni nekik?

Kiss Balázs Kunó mondta:

Kedves Éva!

Ilyenkor én egy technikát szoktam alkalmazni, amelyet több helyen is megtalálhatsz a neten, nekem nagyon működik.

Ez pedig az, hogy a jelenben át kell élni teljes mértékben azt az állapotot, amit szeretnénk megteremteni. Nem elképzelni, nem ábrándozni róla, nem hazudni róla: hanem megélni.

Kemény dió tud lenni, de nagyon hatékony. Ezzel indul be a teremtés.
Ez tulajdonképpen az, amikor – mint korábbi írásomban írtam – az ember megéli azt, hogy “Feltétel nélkül megbízom az isteni gondviselés forrásában “.

Kitartás :)
Balázs

Kerion mondta:

Olyan, hogy létbizonytalanság valójában nem létezik, az egy FÉLelem keltette illúzió. Hiszen ha jól belegondolunk, az ember számára csak néhány dolog van, ami létszükséglet. Ilyen az étel, az ital, a fedél a feje fölé és néhány ruhadarab az időjárás viszontagságai ellen. Ehhez társul a szeretet, adott esetben a másik ember irántunk való szeretete, ami a szükségben nyilvánul meg igazán. De ezt természetesen sokszor a szükséget szenvedőnek kérnie kell. Mert néma gyereknek…
Mint ahogy a Teremtőtől is kérni kell a feltétlen szükséges dolgokat. Ezt a Teremtő minden további nélkül megadja mindenkinek. Oly módon, hogy a Fensőbb Énünkön, Tudatunkon keresztül olyan cselekvésre késztet, ami megszünteti a “szükségállapotot”. Persze ilyenkor csak a feltétlen, tényleg szükséges dolgokról lehet szó.
Ilyen, ha például valaki nem tudja eltartani magát és a családját, vagy nem tudja fizetni a rezsit, a lakástörlesztő részleteket. Abban az esetben ha munkaképes, a munka, vagy a jobb fizetség lesz biztosítva, ha munkaképtelen, akkor a segítség valamilyen formája.
A Fensőbb Énünkön át mindig megjön a megoldás, de a félelmet le kell küzdeni,és a belső nyugalmat meg kell találni. Ez azonban nem kerül pénzbe, csak akaraterő kell hozzá, mint ahogy ahhoz is, hogy a felesleges élvezeti szerekről lemondjunk.
A sok sok apró lépés után pedig lassan majd rájövünk, hogy nem nekünk kell a segítség, hanem Mi MAGunk vagyunk a segítség, a tulajdonképpeni Felemelkedett Ember.

Mónika mondta:

Szerintem is könnyű annak beszélnie, aki éppen nagyon jól van, nincs ilyen gondja…
De az is tény, hogy a félelemtől minden csak rosszabb lesz.

Egyébként minden ami Balázs által itt leírásra került, rám nézve nagyon aktuális.

Éva mondta:

Kerion!

Azt hogy nincs létbizonytalanság, azoknak mond, akiknek ma nincs munkájuk, de van gyerekük, kifizetetlen számlájuk! Ez nem ILLÚZIÓ! Ami a létszükséglet, az ma csak pénzért van.

Van egy ilyen család az ismerőseink között. Próbálnak optimistán gondolkodni, de nyilván nem megy. Nem is tudom elképzelni milyen lehet!
Próbálom neki elmondani, amit itt olvasok, de nehéz ezt elmagyarázni.

Kerion mondta:

A FÉLelem csak azok számára valós, akik FÉLnek. Persze tudom, hogy vannak ilyen emberek, és éppen ezért próbálok meg segíteni nekik. Én már végigmentem a nyugalom, a türelem, a szeretet stációin, leküzdöttem a FÉLelmeimet, felül emelkedtem rajtuk, ezért tapasztalatból mondom, amit mondok. A semmitől sem való félelem, az idulatnélküliség, a szeretet minden és mindenki iránt, a megbocsátás, mind mind elérhető dolgok. És ha már itt tartunk, a halál is csak illúzió, mert az Élet, a Létezés ÖRÖK. Élet és Halál Ugyanegy.
Rengeteg emberrel, hajléktalanokkal is beszélgettem ezekről a dolgokról, és még egyikük sem küldött el sehova. De ha elküldene, az sem jelentene semmit. Belső békét, úgymond Királyságot, Isteni Szeretetet kell teremteni önmagunkban, és ez a hajléktalanra és a milliárdosra is egyaránt vonatkozik.
A FÉLelemtől unos untalan reszketve valóban nem lehet továbblépni. Ezért is próbálom ezeket a dolgokat elmondani, hogy van KIÚT, csak fel kell ismernünk azt és el kell indulnunk rajta, mégha az ösvény keskeny és kacskaringós is. És ez nem spiri világ, hanem a kőkemény valóság, mert ennek van MOST az IDEJE. Tudomásul kell venni, hogy egy ÚJ KOR hajnalán vagyunk, és a REZGÉS emelkedik…

Hajnal mondta:

Köszönöm Kerionnak, hogy a fenti levelével – reményeim szerint – lezárta az erre a lapra felkerült – általam méltatlannak ítélt “viaskodást”.
Számomra mindig kedves volt itt olvasni az építő hozzászólásokat.
Remélem továbbra is részem lesz az örömben.

Kis torok Katalin mondta:

Koszonom,tudom,ez segiteni fog a dontesemben!

Erzsébet mondta:

Kedves Balázs és Kerion!
Ismét csodálatos gondolatokat tanultunk tőletek, értékes dolgokra figyelmeztettetek! A hérvégére kiemelten fogok figyelni, de nekem mint Kerion írta, már ma elkezdődött a megvalósulás!
A “rezgésszám emelkedés” a boldogságomat növeli párkapcsolati szinten:)
Gyönyörű teremtést mindenkinek!

Félhold van nem negyed mondta:

Sziasztok, Szia Balázs!

Olyan fél hold van (+1-2%), hogy csuda, ha kinézek, rossz itt ez a widget. Vigasztalásként, a http://www.calculatorcat.com/moon_phases/phasenow.php oldalon meg 68%-ot mutat, ami megint nem a valóság.

Csodás gondolatok mondta:

Csodálatosak az üzenetek erre a hétvégére, köszönöm az előre jelzést és fantasztikus, hogy ilyen nagy égi dolgok FÖLDI LEHOZATALA vár ránk, ötvözni a kettőt. Ez aztán a kihívás, az összekötő létra.
Szuper írás, köszönöm!

Megjavult a hold widget mondta:

Éjj, megjavult a hold az oldalon, hipsz-hopsz.

Kiss Balázs Kunó mondta:

Igen, a Hold widget nem tuti, mert nincs elég képem a holdfázisokról…
Balázs

Ildikó mondta:

Kedves Éva!
Kerionnal teljesen egyetértve még annyit tennék hozzá: hogy HIT nélkül nem megy. A félelmeket a gyakorlatban hittel lehet legyőzni. HIszem, hogy megoldódik….de ezt valóban érezni is kell, nem csak mondani. Mert ez a HIT lényege: átérzem hogy megvalósul amit szeretnék, és ahogyan Balázs írta: elképzelem magam előtt hogy már meg is valósult. Ekkor elengedem, és rábízom magam az égi gondviselésre. Nem kihagyni egyik lépést sem! 1. átgondolom amit szeretnék, és megfogalmazom, kimondom konkrétan. 2. hiszem, hogy mindez lehetséges. 3. elképzelem, hogy már megvalósult, hogy már az enyém, és magkaptam, majd elengedem. 4. átadom a megvalósítás hogyanját és mikorját az égi irányításnak, nem görcsölök rajta többet, hanem továbbra is hiszem, hogy mindez megtörténik.
Valahogy így működik. És az első lépés mindig önmagunkból indul ki, ez pedig az, amikor kimondom, hogy hiszem, hogy ez megtörténhet velem.
HIT nélkül nincs teremtés, nincs felemlkedés, nincs kilábalás.És ha nem azonnal kapom meg amit kértem, akkorsem feladni, és nem szidni érte senkit, csak hit-tel, türelemmel kivárni, hogy minden megvalósuljon. Lesznek közben nehéz percek, amikor ki kell tartani annak ellenére, hogy látszólag semmi nem mozdul. Pedig DE. A háttérben már rendezik az angyalok és égi segítőink a körülményeket, de nekik is kell némi idő, hgy minden készen álljon. Türelem, és nem feladni! Csak bízni, hinni!
Szeretettel:Ildikó

Hajnal mondta:

Éppen így, ahogy Ildikó szeretettel írta.
Valóban sok türelem és bizalom. Egyebek mellett abban, hogy a Teremtőnek odaszánt és átadott dolgok megadatnak.
Kerion írásában fontos “apróság” az így írt szó: FÉLelem.
Mert az csak FÉL. És most az EGYség a fontos. A mi egységünk az Örökkévalóval.
S hogy a HIT – ami maga a BIZALOM, a reménylett dolgok VALÓSÁGA és a nem látott dolgokról való MEGGYŐZŐDÉS, BIZONYOSSÁG.

Legyen mindannyiunk hite “tűzben megpróbált arany” !

Hajnal mondta:

Pillanatra elfeledkeztem egy általam fontosnak vélt dologról.
Az angyalokról és Égi segítőkről jutott eszembe.
Nem számottevő az az idő a mi érzékelésünk szerint amire nekik szükségük van a körülmények rendezéséhez. Hogy minden készen álljon.
Nekünk van szükségünk időre. Hogy mi készen álljunk a BEFOGADÁSRA.
Erre nekünk alkalmassá kell tennünk magunkat.
Az összes fenti írásokban megfogalmazott módon és úton. :)

EL-LA mondta:

Köszönöm ezt az üzenetet, s már tudom, hogy miért jegyeztem le a mai meditációm után a következőket:
Gyermekként azon tünődtem a csillagokat bámulva, hogy onnan is figyel valaki rám? Kik ők és ki is vagyok én?
Szeretettel figyelve az életem kibontakozását, mára így 53 éves koromra, kezdek tisztán látni és rálátni az élet titkaira és a létezésem örömeire.A tapasztalatom , hogy öt lépésből áll az élet: 1.-Felfedezni, hogy e csodálatos bolygón, milyen csodálatos lények vagyunk !
2.-Meglátni e csoda mögött az alkotót !
3.-Felismerni a bennünk lévő teremtő,-alkotó képességet !
4.-Alkotni, alkotni és örömünket lelni a teremtő alkotásban !
5.-Megosztani a világgal ezt az örömöt, s ezáltal beteljesíteni küldetésünket, (mert hozzáadtunk valamit a mindenséghez, amit egyedül csak mi voltunk képesek létrehívni)!

Nemrég megjelent könyvem is erről szól, a festményeim is ezt tükrözik, látogass el a honlapomra:www.berboss.hu/lehnerella
Áldás mindenkire! Szeretettel Lehner Ella

Csigi mondta:

Kedves Balázs!

Ez a levél talált meg engem is, de ez már mint körlevél kering a neten! Kérlek írj valamit 26-ra vonatkozóan!! Köszönöm Csigi

Ime a levél:

” Mindenkinek Jó estét!
Szeretnék választ, megerősítést, lehurrogást, bármit csak ne álljak itt ostobán…
köszönöm: Bea

Kedveseim!

Kicsit bonyolult és érthetetlen lenne elmagyarázni, hogy miért, de aki hallgat rám, az most bevásárol tartós élelmiszerből és vízből olyan 3 hétre valót.

Van egy cikk, ami némileg rámutat némileg a változások szelére, csak nem években lesz mérhető a dolog valószínűleg.

http://index.hu/tudomany/kornyezet/2010/04/20/ujabb_kitoresek_varhatok_izlandon/

26.-án lesz az a nagyon vészes bolygóállás, ami világ méretű változásokat indít el, legutóbbi napján történt a Csernobili katasztrófa.

Mindenki saját dolga, hogy hisz vagy nem, az enyém csak annyi, hogy szóljak azoknak akit szeretek.

3 napos sötétéséget mondanak, netes, műholdas, telefonos segítségre kevéssé számolhatunk ez aidő alatt…szerintem ármara sem, szóval gyertya sem árt.
mivel megvan annak az esélye, hogy tv, rádió sem lesz, az emberek sehonnan nem értesülnek arról, hogy meddig tarthat a dolog és hogy mi ez, nagy pánikra számíthatunk.
Olyan 3 hét lesz mire helyre áll a rend.

Sok változást indít el főleg a fejekben az esemény, “átrezgésnek” is mondják, de ez hosszabb téma.

(Én kinn leszek Portugáliában épp, a hazautam bizonytalanabb, mint a kiutam, de nekem kinn kell lennem ekkor valamiért.)

Ne ijedjetek meg, csak készüljetek a változásra.

Tévedhetnek a jósaltok időben, de sok minden és mindenki (látók) a közeljövőre teszi ezt a dolgot.

Akinek ez nagyon furcsa és hihetetlen, az törölje a mailemet és nézzen hülyének nyugodtan, a többiek meg induljanak boltba. :)

Nem tudom ti mit éreztek ezzel kapcsolatban, de mindenképp örülnék ha a Ti forrásaitok infóit is megírnátok…..”

Kiss Balázs Kunó mondta:

Kedves Csigi, és mindenki!

27-én valóbab lesz egy izgalmas, korszakokat meghatározó bolygóállás, mégpedig a Szaturnusz- Uránusz szembenállás. Erről rengeteget írtam már ezen az oldalon. :)

Meg kell valljam, én már érzem, illetve látom a “hatását”, mert már egy-két hete “aktív” a fényszögkapcsolat. Ha valaki EZ alapján fúj riadót, nem biztos, hogy helyesen teszi, merthogy tavaly szeptember 15-én is volt ilyen szembenállás.

Illetve itt írtam róla először:
http://csillagbolcselet.hu/2008/10/merre_tart_az_emberiseg/

Azaz 2008 november 4-én, 2009 febr. 5-án, és szept. 15-én volt ilyen.

Erről jövő héten fogok úgy is részletesebben írni.

“DON’T PANIC”, ahogy a Galaxis Útikalauz mondja. ;) Ugye, a szinkronicitás. :)

Balázs

Mónika mondta:

Úgyis hamarosan kiderül… :D

angyal_56@freemail.hu mondta:

Kedves Mind-Enki !!! Mivel minden bennünk zajlik le és a környezetünk a gondolataink visszatükröződése így nyugodtan mondhatom, hogy nem érzem hogy sötétség közeledne :))) ha tévednék, előre bocsánatot kérek. Javaslok rezgésemelő mantrázást
http://www.youtube.com/watch?v=iF_-F3X-oIg&feature=related mostanában ez a kedvencem, de van más is http://blog.poet.hu/Mantra?lap=4 ha bent rend van van, akkor kint is :))) szeretettel …

Mónika mondta:

Én sem érzem a sötétség közeledtét. Konkrétan folyamatosan a Fényét érzékelem. És ez így van.

Mónika mondta:

Na persze a Fényt előbb mindig megelőzi a sötétség, ami rombol és pusztít mindent ami eddig volt, hogy azután ne legyen többé és átadhassa helyét az ÚJnak.

Kerion mondta:

Üzenet érkezett:

” Nemsokára itt az idő. Őrző felébred és hat. Szeretet és szolidaritás kiteljesedik. Magyarság feltámad. Égi Birodalom földreszáll. Egész Magyarország visszaáll. ”

Ígéretben ORION aZÚTON Napisten felé…
Az Isteni Szeretet legyen Velünk és Bennünk…
KERecseni orIONi OM – Mintaka 7./11 – Nap 7./9

Csigi mondta:

Balázs, Kerion , köszönöm válaszotokat, áldás Csigi
szeretettel ezt a szépséget :)))

http://www.youtube.com/watch?v=Krasofv8pvM&NR=1

Eszter mondta:

Kerion, ki vagy Te? Szeretem a szavaidon keresztül érkező minőségedet.

Orsi mondta:

MOOLA MANTRA
Om Satchitananda Parabrahma
Purushothama Paramatma
Sri Bhagavati Sametha
Sri Bhagavate Namaha
Hari om tat sat Hari om tat sat
Hari om tat sat Hari om tat sat.

“Ó, Isteni erő, mindenség szelleme,
Teremtő, legmagasabb Önvaló,
Isteni jelenlét, minden élőlényben megnyilvánuló
A Legfelsőbb Lélek nyilvánult meg, mint
az Isteni Anya és az Isteni Apa
A legmélyebb tisztelettel meghajolok Előtted!?

Ez tényleg csodás. Tegnap mantrázás közben gyönyörű élményben volt részem. Mintha rám zúdult volna az ég áldása. Talán úgy fogalmaznám meg, ez volt nekem az eggyé válás.
Örülök, hogy rátaláltam az oldalatokra, nagy segítség volt az elmúlt egy hónapban. Visszatekintve az elmúlt félévre, összeállt bennem a kép. Köszönöm mindnyájatoknak! És nem utolsó sorban nagyon hálás vagyok Neked Balázs, mindazért amit értünk és a Földért teszel! Namaste!

Krisztina mondta:

Sziasztok,

fantasztikus hetvegem volt…ezt szeretnem megosztani veletek, vagy legalabbis nehany mozzanatot.
Nos en mar legalabb 3 hete rendkivül faradt, agressziv, rossz kedvü voltam….nagyon zagyva gondolataim voltak es mar komolyan nagyon untam magam…rendkivül faraszto ez az allapot.
A lenyeg, kivancsi voltam, hogy mi törtenik a hetvegen. Feljöttek anyagi kerdesek, karrierrel kapcsolatos dolgok, a “nösegemmel” kapcsolatos dolgok, partnerkapcsolat, egy egesz szeles paletta, ami valtoztatasra var. (a röhej az , hogy epphogy megpihentem…es mar varom a következö valtozast)

Pentek delutan ram jött az Indiaba mehetnek…szombat delelött pedig tancoltam….fantasztikus eröt adott, mert az utobbi idöben valamiert( miert is????) hanyagoltam….
De este jött a csucs. Eppen hazafele tartottunk, amikor meglattam hogy ma ejjel a muzeumok hosszu ejszakaja van. Spontan felültünk a parommal a buszra es kimentünk a csillagvizsgaloba…es igen….lattam a holdat es a szaturnuszt…csodalatos volt. A döbbenet az, hogy a szaturnusztol mindig be voltam tojva…de most hogy lattam, valahogy ugy erzem ” tudom kivel van dolgom” megbekeltem vele, mi több a segitseget kertem…Nem veletlen hogy pont öket tudtam megnezni. Foglalkozom egy kis numerologiaval es ezert tenyleg nagy jelentösege van ennek….a szaturnuszhoz a 7-est a holdhoz pedig a 2-est rendeli a numerologia. En 22.07.72-en születtem.
Szoktam huzni rendszeresen angyalkartyakat. Penteken es szombaton Razielt huztam, a tisztanlatas lapjat. Aki ismeri a kartyat tudja, hogy a tisztanlatas a hegyikristallyal szimbolizaljak es a szivarvany szineivel…..
Erre kepzeljetek el, ott allok ejfelkor egy muzeumban es latom mikent Newton a fenyt szinekre bontja…Alig hittem a szemeimnek!

Tudjatok olyan csoda ez az egesz, amikor radöbbensz, hogy abszolut semmi es semminek nics jelentösege. Amikor azt latod hogy masodpercenkent (?) halad a hold, a szaturnusz, (Föld kering es forog) minden bolygo, minden csupa mozgas, minden csupa valtozas…mi magunk csak egy porszem vagyunk a mindensegben…es aztan azt latod, mi a kis porszemek mekkora porhivart csapunk magunk körül, egymas között…mennyi hiabavalosag!

Jelenleg vagyom a szabadsagra, bar nalam megy mar ez a lemez is hetek ota…de különösen egy hete…masra vagyom…es jönni fog ez a valtozas, mert bevarazsoltam. :)):

Nektek is jo maguskodast!

Üdv, Krisztina

Krisztina mondta:

ja, Balazs, csucs ez az oldal!

Köszi!

Zsanna mondta:

Aktuálissá vált egy nagyon régi, kamaszkori versem a hétvégén.

“Én szőttem magamnak Rólad lepkeálmot,
de míg álmodoztam, a lepke elszállott,
fellebbentve szárnyát elfújta a titkot,
s gyönyörű légváram alapja megingott.”

Nagyon jó az oldal, köszönet érte.

Zs